Առցանց դասընթացներ և սերտիֆիկացում

Բժշկական վերապատրաստում՝ առցանց դասընթացների, թեստավորման և որակավորման միջոցով